Sporazum o korištenju proizvoda i usluga

SPORAZUM IZMEĐU KORISNIKA I TVRTKE ADVISER GROUP

Web lokacija tvrtke ADVISER GROUP  d.o.o. sastoji se od više stranica koje održava tvrtka ADVISER GROUP  d.o.o.
Web stranica tvrtke ADVISER GROUP  d.o.o. i sve njene podstranice i online programska rješenja možete koristiti samo pod uvjetom da prihvaćate ovdje navedene uvjete korištenja ADVISER GROUP  d.o.o.  zadržava pravo izmjene ovih uvjeta za korištenje web stranica i online programskih rješenja. Web lokacije koje su u vlasništvu tvrtke ADVISER GROUP d.o.o. u svom nazivu domene sadže prefix.adviser-group.hr/sufiks ili prefix.digital-adviser.eu/sufiks. Drugim riječima sve domene i poddomene glavnih domena adviser-group.hr i digital-adviser.eu u vlasništvu su tvrtke ADVISER GROUP d.o.o. Online programska rješenja, uključujući i ERP sustav za mala poduzeća, biti će smješteni na domenama ili poddomenama tvrke ADVISER GROUP d.o.o i na njih se primjenjuje ovaj sporazum.

VEZE NA STRANICE TREĆIH STRANA

Web lokacije tvrtke ADVISER GROUP  d.o.o.  sadrži veze na druge web-stranice koje nisu pod kontrolom tvrtke ADVISER GROUP  d.o.o.  i tvrtka ADVISER GROUP  d.o.o.  nije odogovorna za sadržaj stranica za koje postoje veze. Tvrka ADVISER GROUP  d.o.o.  je postavila ove veze za vašu pogodnost i lakše pronalaženje relevantnih sadržaja.
KORIŠTENJE programskih rješenja

Web lokacije tvrtke ADVISER GROUP d.o.o.  sadrže ERP programsko rješenje (erp.adviser-group.hr/ID). Korištenjem ERP programskog rješenja i svih ostalih programskih rješenja ili usluga slažete se kako ćete ih koristiti kako biste postavili, primili, izradili ili poslali poruke i materijale koji su ispravni i odgovaraju pojedinoj usluzi. Također slažete se da će te ih koristiti isključivo za poslovni subjekt koji imate pravo zastupati. Za kreirani sadržaj, kao i njegovo čuvanje, održavanje, uklanjanje, pohranjivanje odgovarate sami. ADVISER GROUP d.o.o nema nikakvu odgovornost u slučaju gubitka ili brisanja vašeg sadržaja. ADVISER GROUP d.o.o ima pravo bez prethodne najave izmjeniti cijene određenih programskih rješenja i usluga. ADVISER GROUP d.o.o ima pravo svakom korisniku bez prethodne najave uskratiti korištenje neke ili svih programskih rješenja i usluga ukoliko utvrdi bilo kakve nepravilnosti. U slučaju onemogućavanja daljnjeg korištenja programskih rješenja i usluga imate pravo na povrat dijela pretplaćenog novca. ADVISER GROUP d.o.o također strogo savjetuje da čuvate interne kopije svih važnih podataka koje ste kreirali tijekom korištenja naših programskih rješenja ili usluga, jer za gubitak istih ADVISER GROUP d.o.o ne odgovara.

 

RJEŠAVANJE NESPORAZUMA i prikupljanje podataka

Sve eventualne nesporazume koje Ugovorne strane definirane ovim Ugovorom/Sporazumom mogu imati pokušati će se riješiti mirnim putem, a u slučaju ne postizanja dogovora nadležan je nadležni sud u Osijeku.

Ukoliko ADVISER GROUP d.o.o uoči da se njegova programska rješenja ili usluge definirane ovim Ugovorom koriste na ilegalan ili nezakonit način ima pravo pokrenuti kazneni progon protiv odgovornim poslovnih subjekata i odgovornih fizičkih osoba. Sve eventualne osobne podatke koje tvrtka ADVISER GROUP d.o.o prikupi od korisnika prilikom korištenja programskih rješenja ili usluga, ADVISER GROUP d.o.o čuvati će na prikladan naćin i neće ih dijeliti s trećim osobama. U smislu prikupljanja i obrade prikupljenih osobnih podataka ADVISER GROUP d.o.o pridržava se GDPR Uredbe Europske unije i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI I USLUGE UKLJUČENE ILI DOSTUPNE KROZ WEB LOKACIJE TVRTKE ADVISER GROUP  d.o.o. . MOGU SADRŽAVATI NETOČNOSTI ILI TISKARSKE POGREŠKE. PROMJENE SE POVREMENO VRŠE NAD OVIM INFORMACIJAMA. ADVISER GROUP  d.o.o.  I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NE ODGOVARAJU ZA PRIMJENJIVOST, POUZDANOST, DOSTUPNOST, VREMENSKU DOSTUPNOST I TOČNOST INFORMACIJA, SOFTVERA, PROIZVODA, USLUGA I PRIPADAJUĆIH SLIKA SADRŽANIH NA WEB LOKACIJE TVRTKE ADVISER GROUP D.O.O.  ZA BILO KOJU SVRHU DO MAKSIMALNOG RAZMJERA DOPUŠTENOG PRIMJENJIVIM ZAKONOM SVE TAKVE INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI, USLUGE I PRIPADAJUĆE SLIKE DANI SU “KAKVI JESU” BEZ IKAKVE GARANCIJE. ADVISER GROUP  d.o.o.  I NJEGOVI DOBAVLJAČI SE OVIM PUTEM OGRAĐUJU OD SVIH GARANCIJA I UVJETA VEZANIH UZ OVE INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODE, USLUGE I PRIPADAJUĆE SLIKE, UKLJUČUJUĆI IMPLICITNE GARANCIJE ILI UVJETE PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA POJEDINU SVRHU ILI NAZIV.

KONTAKT: info@adviser-group.hr

U Osijeku 20.08.2018